Nice的物业

想在Nice购买或租赁物业?请和我们一起发现Nice的优选房产

重定义您的搜索

编号

7 符合条件的房产。
4 卧室 - 265 平米 - 139 占地面积 - 平米

Nice - 出租 别墅 6 房

25 000 € par mois CC
5 卧室 - 5 浴室 - 250 平米 - 1 500 占地面积 - 平米

4 卧室 - 170 平米 - 277 占地面积 - 平米

Nice - 假日租赁 公寓

A partir de 12 500 €
3 卧室 - 120 平米 - 30 占地面积 - 平米

3 卧室 - 117 平米 - 130 占地面积 - 平米

Nice - 出售 公寓

1 740 000 €
2 卧室 - 130 平米 - 290 占地面积 - 平米

4 卧室 - 250 平米 - 800 占地面积 - 平米